UK Website
The Customs Consultancy

ONZE DIENSTEN

Minimale belasting, maximale ondersteuning
Wij leveren onze diensten met zo weinig mogelijk overlast voor onze cliŽnten en zijn in staat om onze werkzaamheden te verrichten met een minimale inspanning van onze cliŽnt. Wij werken samen met de douaneagenten van onze cliŽnten om de noodzakelijke invoer-/uitvoergegevens te verkrijgen, terwijl de productinformatie over het algemeen op het internet beschikbaar is. Vaak bedraagt de tijdsinspanning van onze cliŽnt slechts enkele uren.

No Win No Fee
Wij werken in de regel op basis van een ďno win no feeĒ formule en dragen zelf alle kosten die wij maken. Daartoe behoren eveneens kosten vanwege het moeten inhuren van een raadsman, indien een zaak voor een nationale douanerechter of het Europese Hof van Justitie wordt gevoerd. Uiteraard kunnen wij onze diensten eveneens aanbieden tegen een van te voren vastgesteld uurtarief.

Zekerheid
Aangezien wij vooraf gedegen onderzoek doen, in gesprek gaan met de bevoegde autoriteiten en streven naar een goedkeuring vooraf, kunnen wij onze diensten met een grote mate van zekerheid aanbieden, zelfs als er op enig moment een verandering in het beleid van de Europese Commissie optreedt.

De autoriteiten hebben het recht om bepaalde controles of audits uit te voeren en ook kunnen zij informatie opvragen. Mocht dit het geval zijn, dan trachten wij de betrokkenheid van de autoriteiten tot een minimum te beperken en stellen wij onszelf beschikbaar voor welke controle of audit dan ook.


Laatste nieuws van The Customs Consultancy

 • 31  december  2016
  Gedurende het afgelopen jaar is het totale bedrag, dat onze cliŽnten gezamenlijk aan douanerechten terug hebben ontvangen, opgelopen tot meer dan Ä 15.000.000,00.
 • 30  december  2016
  Namens een cliŽnt een verzoek om terugbetaling van ongeveer Ä 1.000.000,00 ingediend, in verband met te veel betaalde douanerechten.
 • 21  december  2016
  Compliance project, in verband met tariefindeling van meer dan 50.000 producten, voor een leverancier van medische apparatuur afgerond.
 • 14  december  2016
  Een vordering van ongeveer Ä 2.600.000,00 aan te veel betaalde douanerechten is na toewijzing van het door ons ingediende verzoek om terugbetaling uitbetaald.
 • klik hier voor meer nieuws


tot nu toe ingediende vorderingen over 2017
totaal:   €0
ingediende vorderingen over 2016
totaal:   €9,236,488.44
ingediende vorderingen over 2015
totaal:   €12,206,380.29
ingediende vorderingen over 2014
totaal:   €12,640,940.33
ingediende vorderingen over 2013
totaal:   €9,213,767.45
ingediende vorderingen over 2012
totaal:   €10,250,824.56
ingediende vorderingen over 2009-11
totaal:   €21,600,806.17

Copyright © The Customs Consultancy Ltd 2014 - 2021
All rights reserved
Web Hosting & Maintenance by enginious.co.uk