UK Website
The Customs Consultancy

TARIEFINDELING EN VERMINDEREN VAN INVOERRECHTEN

Het bedrag van de rechten bij invoer van de goederen wordt bepaald door hun tariefindeling. Dit zou dan ook voor elke importeur het belangrijkste punt van aandacht moeten zijn bij het zoeken naar mogelijkheden om de hoogte van deze belastingen bij invoer tot een minimum terug te dringen.

The Customs Consultancy Ltd. kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren door de tariefindelingen, welke door onze cliŽnten zijn gebruikt, te beoordelen en daar waar mogelijk de producten opnieuw in te delen onder een goederencode met een lager invoerrecht. Wanneer de uitgevoerde analyse een gunstig resultaat oplevert, kunnen wij de bij invoer teveel betaalde belastingen terug vragen over een maximale periode van drie jaar. Onze inspanningen resulteren ieder jaar weer in een totale terugbetaling van miljoenen euro's. Misschien nog belangrijker is dat wij onze cliŽnten permanente besparingen kunnen garanderen. Het resultaat van onze analyses op het gebied van tariefindeling van goederen, welke wij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd, hebben naar schatting een oplopend voordeel voor onze klanten opgeleverd van rond de € 10 miljoen per jaar.

Als onderdeel van de analyse, kunnen wij bindende tariefinlichtingen (BTIís) aanvragen bij de douaneautoriteiten in het land van invoer. BTIís binden de douaneautoriteiten in alle lidstaten van de Europese Unie. Zelfs indien de Europese Commissie een bepaalde indeling wijzigt, dan nog is het mogelijk om aanspraak te maken op een afgegeven BTI voor alle reeds gedane invoerzendingen. BTIís zouden dan ook kunnen worden aangemerkt als een soort van verzekering voor importeurs, in het bijzonder wanneer de indeling van een product kan leiden tot verschillende opvattingen.

Wij hebben aanzienlijke successen behaald bij het opnieuw indelen van kleding, mechanische producten, consumenten elektronica, sensoren, testapparatuur en motorvoertuigen. Een analyse op de indeling van allerlei soorten onderdelen geeft ook een aanzienlijke mogelijkheid tot besparingen. Wij hebben eveneens opvallende resultaten behaald in de voedsel- en chemische industrie.

Naast analyses en reviews op het gebied van het douanetarief, zoeken wij ook naar mogelijkheden tot het gebruik van tariefschorsingen voor producten. Tariefschorsingen kunnen worden ingesteld wanneer goederen niet binnen de Europese Unie worden geproduceerd of niet in voldoende mate worden geproduceerd of dat zij niet aan de vereiste kwaliteit voldoen. Wanneer een tariefschorsing niet beschikbaar is en wij denken dat het gerechtvaardigd is dat deze wordt ingesteld, zullen wij dit aan de Europese Commissie voorleggen.


Laatste nieuws van The Customs Consultancy

 • 31  december  2016
  Gedurende het afgelopen jaar is het totale bedrag, dat onze cliŽnten gezamenlijk aan douanerechten terug hebben ontvangen, opgelopen tot meer dan Ä 15.000.000,00.
 • 30  december  2016
  Namens een cliŽnt een verzoek om terugbetaling van ongeveer Ä 1.000.000,00 ingediend, in verband met te veel betaalde douanerechten.
 • 21  december  2016
  Compliance project, in verband met tariefindeling van meer dan 50.000 producten, voor een leverancier van medische apparatuur afgerond.
 • 14  december  2016
  Een vordering van ongeveer Ä 2.600.000,00 aan te veel betaalde douanerechten is na toewijzing van het door ons ingediende verzoek om terugbetaling uitbetaald.
 • klik hier voor meer nieuws


tot nu toe ingediende vorderingen over 2017
totaal:   €0
ingediende vorderingen over 2016
totaal:   €9,236,488.44
ingediende vorderingen over 2015
totaal:   €12,206,380.29
ingediende vorderingen over 2014
totaal:   €12,640,940.33
ingediende vorderingen over 2013
totaal:   €9,213,767.45
ingediende vorderingen over 2012
totaal:   €10,250,824.56
ingediende vorderingen over 2009-11
totaal:   €21,600,806.17

Copyright © The Customs Consultancy Ltd 2014 - 2021
All rights reserved
Web Hosting & Maintenance by enginious.co.uk