UK Website
The Customs Consultancy

ECONOMISCHE DOUANEREGELINGEN EN TARIEFSCHORSINGEN

Actieve veredeling
Met behulp van actieve veredeling kunnen importeurs besparen op invoerrechten die op invoergoederen rusten, indien deze na verwerking in eindproducten wederuitgevoerd worden naar landen buiten de Europese Unie. Daarnaast kunnen producenten en exporteurs de reeds betaalde invoerrechten terugvorderen over aan hen geleverde grondstoffen, welke niet uit de Europese Unie afkomstig zijn. Verder is er de mogelijkheid om invoerrechten terug te vorderen welke door een importeur of leverancier zijn betaald over de aan u geleverde grondstoffen. Deze mogelijkheid doet zich voor wanneer de geleverde grondstoffen afkomstig zijn van buiten de EU en wanneer goederen worden uitgevoerd welke zijn vervaardigd uit gelijksoortige grondstoffen afkomstig uit de Europese Unie.

Passieve veredeling
Passieve veredeling staat producenten en exporteurs toe om goederen voor verwerking buiten de Europese Unie te brengen naar die delen van de wereld waar arbeidskosten lager liggen. De waarde van de uitgevoerde materialen kan in die gevallen in mindering worden gebracht van de waarde van de ingevoerde goederen. Dit resulteert in een lager bedrag aan invoerrechten. Passieve veredeling wordt steeds vaker toegepast in die sectoren waar de gebruikte grondstoffen op een ethisch verantwoorde wijze moeten worden ingekocht.

Behandeling onder douanetoezicht
Invoerrecht bestaat onder andere om de productie van goederen binnen de Europese Unie te beschermen. Als gevolg daarvan zijn invoerrechten op eindproducten meestal hoger, op onderdelen lager en op grondstoffen het laagst. Soms is echter het omgekeerde van toepassing en zijn de invoerrechten op grondstoffen hoger dan op eindproducten. In zulke gevallen maakt behandeling onder douanetoezicht het voor een importeur mogelijk om die goederen (grondstoffen of onderdelen) binnen de EU te brengen zonder daarvoor direct invoerrechten verschuldigd te zijn. Deze ingevoerde grondstoffen of onderdelen worden vervolgens verwerkt in het eindproduct. Dit eindproduct kan dan worden ingevoerd met het bijbehorende lagere douanerecht.

Tariefschorsingen
Importeurs kunnen de schorsing van invoerrechten aanvragen, wanneer de goederen die zij invoeren niet beschikbaar zijn in de Europese Unie of niet in voldoende hoeveelheid beschikbaar.


Laatste nieuws van The Customs Consultancy

 • 31  december  2016
  Gedurende het afgelopen jaar is het totale bedrag, dat onze cliŽnten gezamenlijk aan douanerechten terug hebben ontvangen, opgelopen tot meer dan Ä 15.000.000,00.
 • 30  december  2016
  Namens een cliŽnt een verzoek om terugbetaling van ongeveer Ä 1.000.000,00 ingediend, in verband met te veel betaalde douanerechten.
 • 21  december  2016
  Compliance project, in verband met tariefindeling van meer dan 50.000 producten, voor een leverancier van medische apparatuur afgerond.
 • 14  december  2016
  Een vordering van ongeveer Ä 2.600.000,00 aan te veel betaalde douanerechten is na toewijzing van het door ons ingediende verzoek om terugbetaling uitbetaald.
 • klik hier voor meer nieuws


tot nu toe ingediende vorderingen over 2017
totaal:   €0
ingediende vorderingen over 2016
totaal:   €9,236,488.44
ingediende vorderingen over 2015
totaal:   €12,206,380.29
ingediende vorderingen over 2014
totaal:   €12,640,940.33
ingediende vorderingen over 2013
totaal:   €9,213,767.45
ingediende vorderingen over 2012
totaal:   €10,250,824.56
ingediende vorderingen over 2009-11
totaal:   €21,600,806.17

Copyright © The Customs Consultancy Ltd 2014 - 2021
All rights reserved
Web Hosting & Maintenance by enginious.co.uk