UK Website
The Customs Consultancy

DOUANE CONTROLE, RISICO MANAGEMENT EN TRAININGEN

Douanecontrole en risico management
The Customs Consultancy wordt menigmaal gevraagd om bedrijven bij te staan die met een of andere vorm van controle door de douane worden geconfronteerd. Iedere onderneming welke goederen invoert in de Europese Unie, zal een keer worden geselecteerd voor een douanecontrole. Onze ervaring leert dat ondernemingen zullen zoeken naar een partner die een specialist op het gebied van douanerechten in dienst heeft om deze tijdens dit proces bij te staan. Zeker wanneer tijdens de controle onregelmatigheden worden geconstateerd. In die gevallen zoeken wij naar mogelijkheden om negatieve gevolgen voor onze cliŽnten tot een minimum te beperken.

Hoewel wij goed in staat zijn om de gevolgen van een audit te beheersen, geven wij er de voorkeur aan om proactief met onze klanten te werken, om er zo voor te zorgen dat zij niets te vrezen hebben van een controle. Wij hebben zelf als douanemedewerkers opleidingen gevolgd, waardoor wij in staat zijn om dezelfde methodes toe te passen als die welke door de douane wordt gebruikt, waardoor onze klanten deze een stap voor kunnen zijn. De nadruk ligt op compliance en samen kunnen we er voor zorgen dat vergissingen worden gecorrigeerd voordat deze tijdens een douanecontrole worden vastgesteld.

Wij bieden betaalbare diensten gericht op de zekerheid dat tijdens een douanecontrole blijkt dat onze cliŽnt volledig aan de eisen van de douanewetgeving voldoet. Met name richten wij ons op de volgende onderwerpen:

 • Indeling van goederen.
 • Douanewaarde.
 • Herkomst en oorsprong.
 • Implementeren en beheren van douaneprocedures, vrijstellingen, douaneopslag enz.
 • Uitvoeren van noodzakelijke administratieve handelingen.

Onze cliŽnten zijn er zeker van dat, mochten zij aan een douanecontrole worden onderworpen, zal blijken dat zij reeds stappen hebben ondernomen om fouten te voorkomen en dat hun administratie op orde is.


Trainingen op maat
Wij zijn van mening dat elke onderneming op zich staat en dat elk logistiek team zijn eigen specifieke wensen heeft. Daarom is elke training, gegeven door onze medewerkers, op maat geschreven naar de wensen van die onderneming.

Wij bieden onder andere op maat trainingen op het gebied van tariefindeling. Deze trainingen hebben een logische opbouw. Het begint met de historie en structuur van het Tarief en eindigt met het in de praktijk brengen van het indelen van producten uit uw eigen goederenpakket.


Laatste nieuws van The Customs Consultancy

 • 31  december  2016
  Gedurende het afgelopen jaar is het totale bedrag, dat onze cliŽnten gezamenlijk aan douanerechten terug hebben ontvangen, opgelopen tot meer dan Ä 15.000.000,00.
 • 30  december  2016
  Namens een cliŽnt een verzoek om terugbetaling van ongeveer Ä 1.000.000,00 ingediend, in verband met te veel betaalde douanerechten.
 • 21  december  2016
  Compliance project, in verband met tariefindeling van meer dan 50.000 producten, voor een leverancier van medische apparatuur afgerond.
 • 14  december  2016
  Een vordering van ongeveer Ä 2.600.000,00 aan te veel betaalde douanerechten is na toewijzing van het door ons ingediende verzoek om terugbetaling uitbetaald.
 • klik hier voor meer nieuws


tot nu toe ingediende vorderingen over 2017
totaal:   €0
ingediende vorderingen over 2016
totaal:   €9,236,488.44
ingediende vorderingen over 2015
totaal:   €12,206,380.29
ingediende vorderingen over 2014
totaal:   €12,640,940.33
ingediende vorderingen over 2013
totaal:   €9,213,767.45
ingediende vorderingen over 2012
totaal:   €10,250,824.56
ingediende vorderingen over 2009-11
totaal:   €21,600,806.17

Copyright © The Customs Consultancy Ltd 2014 - 2021
All rights reserved
Web Hosting & Maintenance by enginious.co.uk