UK Website
The Customs Consultancy

BUSINESS CASES

Opdrachtgever A Douanewaarde
The Customs Consultancy heeft de belangen behartigd voor een producent van kantoormachines en is in staat geweest om €4.800.000 aan invoerrechten terug te vorderen en daarnaast nog een extra bedrag van €550.000,00 aan belastingrente (voorheen heffingsrente). De casus had betrekking op de douanewaarde van de door de cliŽnt ingevoerde goederen.

Opdrachtgever B Implementatie economische douaneregelingen
The Customs Consultancy heeft een aantal jaren een wereldwijd erkend voedselproducent bijgestaan om kosten binnen de supply chain te verlagen. Naast de introductie van een reeks douaneregelingen (actieve veredeling, passieve veredeling en behandeling onder douanetoezicht) heeft The Customs Consultancy een rol kunnen spelen door een aanpassing in de grondstoffen-supply-chain om zo, voor de cliŽnt, een grote besparing van deze kosten te realiseren.

Opdrachtgever C Herindeling goederen
The Customs Consultancy werd benaderd door een importeur van elektronische goederen, nadat de opdrachtgever de website op het internet had bezocht. Het bedrijf, gevestigd in Nederland, verkoopt haar producten in een aantal EU-lidstaten. In eerste instantie heeft The Customs Consultancy in Nederland een verzoek om terugbetaling ingediend. Dit resulteerde in een terugbetaling van invoerrechten van circa €1.900.000, als gevolg van een herindeling van het product in het douanetarief. Tevens resulteerde het verzoek in een nabetaling van heffingsrente van ongeveer €90.000,00. De hele terugbetalingsprocedure nam zes maanden in beslag. Na het behalen van dit eerste succes heeft The Customs Consultancy verzocht om een zaak, welke zich in Spanje afspeelde en in behandeling was bij een van de "grote 4" accountantskantoren, te mogen overnemen. Wij verwachten hierdoor een extra terugbetaling van ongeveer €400.000,00.

Opdrachtgever D Preferentie
The Customs Consultancy werkt samen met een grootwinkelbedrijf dat een douane-entrepot gebruikt om goederen te importeren. Een fout in het computersysteem van de opdrachtgever heeft er toe geleid dat in de preferentie niet juist is geclaimd voor een periode van twee jaar. The Customs Consultancy is benaderd om de opdrachtgever te vertegenwoordigen voor het Europees Hof van Justitie vanwege een vordering op terugbetaling van circa €1.000.000.

Opdrachtgever E Verhogen belastingrentevergoeding UK
The Customs Consultancy werkt in het Verenigd Koninkrijk samen met een aantal bedrijven voor wie eerder met succes invoerrechten zijn teruggevorderd. Op het moment dat de aanvragen werden gehonoreerd heeft zij eveneens een regeling getroffen betreffende de betaling van belastingrente. The Customs Consultancy is echter van mening dat het door HM Revenue & Customs (de Britse heffings- en douaneautoriteiten) betaalde bedrag te laag is. Als gevolg daarvan zijn we mogelijkheden aan het onderzoeken om het basis-rente-tarief te verhogen van het basistarief van -1%, zoals op dit moment is toegestaan, naar een basis-rente-tarief van 2,5%. Dit zou een stijging zijn van het rentepercentage naar het niveau van de rente die zou moeten worden betaald in geval van een naheffing van invoerrechten. Deze zaken zullen in eerste aanleg worden aangespannen bij het First-tier Tribunal (de rechtbank) met de mogelijkheid dat deze zullen leiden tot een zaak voor het Europese Hof van Justitie.


Laatste nieuws van The Customs Consultancy

 • 31  december  2016
  Gedurende het afgelopen jaar is het totale bedrag, dat onze cliŽnten gezamenlijk aan douanerechten terug hebben ontvangen, opgelopen tot meer dan Ä 15.000.000,00.
 • 30  december  2016
  Namens een cliŽnt een verzoek om terugbetaling van ongeveer Ä 1.000.000,00 ingediend, in verband met te veel betaalde douanerechten.
 • 21  december  2016
  Compliance project, in verband met tariefindeling van meer dan 50.000 producten, voor een leverancier van medische apparatuur afgerond.
 • 14  december  2016
  Een vordering van ongeveer Ä 2.600.000,00 aan te veel betaalde douanerechten is na toewijzing van het door ons ingediende verzoek om terugbetaling uitbetaald.
 • klik hier voor meer nieuws


tot nu toe ingediende vorderingen over 2017
totaal:   €0
ingediende vorderingen over 2016
totaal:   €9,236,488.44
ingediende vorderingen over 2015
totaal:   €12,206,380.29
ingediende vorderingen over 2014
totaal:   €12,640,940.33
ingediende vorderingen over 2013
totaal:   €9,213,767.45
ingediende vorderingen over 2012
totaal:   €10,250,824.56
ingediende vorderingen over 2009-11
totaal:   €21,600,806.17

Copyright © The Customs Consultancy Ltd 2014 - 2021
All rights reserved
Web Hosting & Maintenance by enginious.co.uk